Den nødvendige grammatik

Udsolgt fra forlaget, men jeg har stadig en stak liggende. Pris 125 kr.

 

Mange sprogbrugere ærgrer sig over at de ikke kender det grundlæggende grammatiske begrebsapparat, for dermed mangler de en konstruktiv måde at beskrive eller SE sproget på. 
Grammatikken er det mest stabile ved ethvert sprog; den ændrer sig meget lidt gennem århundrederne. Det sjove er også at de grammatiske begreber og inddelinger er de samme på alle sprog, de er universelle og dermed også væsentlige når du skal lære fremmedsprog.

Bogen giver i kort form oversigt over sprogets byggesten: fra de mindste betydningsbærende elementer, morfemerne, over ord og ordklasser og videre op over sætningens seks led, sætningsskema til syntaksanalyse, bl.a.: 

* ord - hvad er et ord?
* morfemer - sprogets mindste betydningsbærende dele
* sætningsled: Hvad er et subjekt, objekt, adverbium,
   en konjunktion osv. 
* hvad er en helsætning
* hvad er en ledsætning (bisætning)
* sætningers dybde - trappediagram
* hvad betyder ellipse, hypotakse, kongruens, rektion,
   sideordning, styrelse, sætningsemne, sætningsknude? O.m.a. 

Den trykte udgave er udsolgt fra forlaget, men fås hos mig til 125 kr. Skriv til raskkir@gmail.com og bestil.

Også udkommet som e-bog hos Lindhardt og Ringhof.

Læs min kronik fra Politiken: Det lille 'men' er et fuldkommen magisk ord - om et uundværligt hverdagsord med stort kreativt potentiale (med min tegnsætning, ikke Politikens):

Det magiske ’men’

Rask Kommunikation · Kirsten Rask · Tåstrupvej 257, 4340 Tølløse · Tlf. 58 85 85 02 / 20 29 92 43 · post@kirsten-rask.dk

Powered by Søgaard & Co.